Seniora volontärer sökes för viktigt projekt

Under pandemin har Stockholm Toy Museum varit stängt enligt myndigheternas riktlinjer. Detta har givetvis varit tufft för oss som arbetar med museet men det har också givit oss möjlighet att arbeta med ett projekt som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Ett projekt som vi startade 2017.

Projektet handlar om att anpassa museet för människor med kognitiv svikt och använda museets leksaker till att väcka dessa människors minnen och ge dem stimulans. För det är ju så att det sista som lämnar hjärnan och minnenas bibliotek – det är barndomens lek.

Efter möten med forskare och personal som arbetar på äldreboenden planerar vi nu för hur vi på bästa sätt kan nå demenssjuka människor. Vi kommer jobba med interaktiva montrar som vi ljud- och ljus sätter på ett raffinerat sätt, samt anpassar informationen för människor med kognitiv svikt i olika stadier.

Nu söker vi er volontärer – ni som inte lider av en demenssjukdom – i åldrarna från 53 och uppåt som vill berätta om sin barndom och vilka leksaker ni gärna lekte med. Vi söker människor med olika bakgrund från olika delar av landet. Våra intervjuer/frågor kommer att ligga till grund för vårt urval av leksaker som ska stimulera människor i samma åldersgrupper som lider av demens. 

Om du tillhör denna åldersgrupp eller har en närstående som du tror skulle vilja vara med, vänligen kontakta oss. Din eller din närståendes medverkan gör det möjligt att skapa stimulans för människor som har drabbats av kognitiv svikt.

Projektidén kommer från mig David von Schinkel, jag är ägare och ansvarig för driften av Stockholm Toy Museum och vi har en av Europas största samlingar av leksaker, enorma möjligheter för detta projekt. Personligen har jag erfarenhet av hur svårt det är med nära anhöriga som drabbas av demens eller att själv drabbas av kognitiv svikt. 

Nu vill jag och mina kollegor göra en insats för våra medmänniskor som drabbats av kognitiv svikt.

Är du intresserad vänligen kontakta oss på info@toymuseum.se så återkommer vi.

Leksaksbilar visas upp på leksaksmuseum i Stockholm